מחקרים ומקורות מידע

 1. Serrano, B., et al., Epidemiology and burden of HPV-related disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2018. 47: p. 14-26. המאמר מסכם את ההערכות האחרונות של הנטל העולמי המיוחס למחלות הקשורות לווירוס הפפילומה ובנוסף מתייחס למגמות, לחלק בתחלואה המיוחס לזנים שונים של HPV ולחלק של התחלואה הנלווית לנגיף שפונטציאלית ניתן למנוע.

 2. The Pink Book Home, Human Papillomavirus; Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html זיהום של ווירוס הפפילומה באיברי המין נחשב לזיהום הנפוץ ביותר המועבר במגע מיני בארצות הברית. על פי ההערכות, 79 מיליון איש בארה"ב נגועים בנגיף וכ- 14 מיליון זיהומי HPV חדשים מתרחשים מדי שנה כאשר מחציתם בקרב אנשים בגילאי 15-24.

 3. Chesson, H.W., et al., The estimated lifetime probability of acquiring human papillomavirus in the United States. Sex Transm Dis, 2014. 41(11): p. 660-4. במאמר זה העריכו את ההסתברות הממוצעת להידבקות בווירוס הפפילומה (HPV) בארה"ב לאורך החיים בקרב אלו עם לפחות בן/בת זוג אחד מהמין השני. עפ"י המודל בו השתמשו החוקרים יותר מ -80% מהנשים והגברים יידבקו ב- HPV עד גיל 45 שנים.

 4. Centers for Disease Control and Prevention, HPV and cancer, https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/index.htm באתר המרכז למניעה ובקרת מחלות בארה"ב (ה-CDC) ניתן למצוא מידע אודות זני High-risk ו-Low-risk של וירוס הפפילומה ומתואר התהליך בו זיהום של HPV מוביל להתפתחות של סרטן צוואר הרחם. כמו כן מפורטים סוגי הסרטן הנגרמים ע"י וירוס הפפילומה וכיצד ניתן למנוע אותם. באתר המרכז למניעה ובקרת מחלות בארה"ב (ה-CDC) ניתן למצוא מידע אודות זני High-risk ו-Low-risk של וירוס הפפילומה ומתואר התהליך בו זיהום של HPV מוביל להתפתחות של סרטן צוואר הרחם. כמו כן מפורטים סוגי הסרטן הנגרמים ע"י וירוס הפפילומה וכיצד ניתן למנוע אותם.

 5. אתר משרד הבריאות, חיסון נגד נגיף הפפילומה. https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx החיסון נגד וירוס הפפילומה ניתן בשגרת החיסונים בבתי הספר, לבנות ולבנים בכיתה ח'. לבנים ובנות שלא חוסנו במסגרת בית הספר, מומלץ להשלים את החיסון . באתר משרד הפרטים ניתן למצוא פרטים אודות אופן השלמת החיסון.

 6. Yanofsky, V.R., R.V. Patel, and G. Goldenberg, Genital warts: a comprehensive review. J Clin Aesthet Dermatol, 2012. 5(6): p. 25-36. יבלות באיברי המין החיצוניים, הידועות גם כ-condylomata acuminate , הן שכיחות ביותר, כאשר בין 500,000 למיליון מקרים חדשים מאובחנים מדי שנה בארצות הברית בלבד. 90% מהיבלות באיברי המין בקרב נשים וגברים נגרמות ע"י שני זנים של וירוס הפפילומה – זן 6 וזן 11.

 7. סרטן צוואר הרחם בישראל, עדכון הנתונים - ינואר 2019 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/cervical_cancer_2019.pdf סרטן צוואר הרחם, הנגרם כמעט כולו מהידבקות בווירוס הפפילומה, הוא הסרטן הרביעי בשכיחותו בנשים בעולם עם למעלה מחצי מיליון מקרים חדשים בכל שנה. הכללת החיסון כנגד וירוס הפפילומה בשגרת החיסונים הלאומית עשויה לתרום למניעה ראשונית של המחלה.

 8. Centers for Disease Control and Prevention,HPV and Cancer, HPV-Associated Cancer Statistics, https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/ באתר המרכז למניעה ובקרת מחלות בארה"ב (ה-CDC) ניתן למצוא נתונים סטטיסטיים אודות מקרי הסרטן הקשורים ל- HPVבארה"ב ואת שיעורי הסרטן הקשורים ל- HPV לפי גיל.

 9. Centers for Disease Control and Prevention,HPV and Cancer, HPV and Cancer, Basic Information,HPV and Oropharyngeal Cancer, https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/hpv_oropharyngeal.htm כ -10% מהגברים ו כ-3.6% מהנשים סובלים מזיהום של HPVבחלל הפה והלוע, אשר נפוץ יותר בגיל מבוגר. HPV גורם לכ -70% ממקרי סרטן הפה והלוע בארה"ב. באתר המרכז למניעה ובקרת מחלות בארה"ב (ה-CDC) ניתן למצוא מידע אודות הקשר בין וירוס הפפילומה לסרטן הפה והלוע.

 10. Garland, S.M., et al., Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. Clin Infect Dis, 2016. 63(4): p. 519-27. סקירה שיטתית של הנתונים העולמיים מהעשור האחרון ממדינות שהכלילו את החיסון נגד פפילומה בשגרת החיסונים, המציגה נתונים אודות יעילות החיסון. הסקירה מציגה את ההפחתה המשמעותית בשיעורי הגידולים הטרום-סרטניים בצוואר הרחם והיבלות באיברי המין בקרב מחוסנות ומחוסנים.

 11. WHO, Weekly Epidemiological Record, 14 July 2017, vol. 92, 28 (pp. 393–404), https://www.who.int/wer/2017/wer9228/en/ החיסון כנגד וירוס הפפילומה הוגדר בשנת 2017 ע"י ארגון הבריאות העולמי כחיסון “בטוח ביותר לשימוש" (“Extremely Safe”) , על סמך למעלה מ-270 מיליון מנות של חיסונים כנגד HPV שניתנו ברחבי העולם.

 12. Brouwer, A.F., et al., HPV vaccination has not increased sexual activity or accelerated sexual debut in a college-aged cohort of men and women. BMC Public Health, 2019. 19(1): p. 821. מחקר אשר בחן את הקשר בין החיסון נגד וירוס הפפילומה לבין התנהגות מינית בקבוצת נשים וגברים צעירים כאחד. ממצאי המחקר תורמים לעדויות המצטברות ממחקרים נוספים בנושא אשר התמקדו בנשים צעירות והדגימו כי החיסון כנגד HPV אינו משפיע על התנהגות מינית של מתבגרים ואנשים צעירים בגילאי מכללה.

 13. Ogilvie, G.S., et al., Population-level sexual behaviours in adolescent girls before and after introduction of the human papillomavirus vaccine (2003-2013). CMAJ, 2018. 190(41): p. E1221-E1226. מחקר אשר העריך את השינויים בהתנהגויות מיניות ברמת האוכלוסיה, לפני ואחרי הכללת החיסון כנגד וירוס הפפילומה בשגרת החיסונים בבתי הספר בקולומביה הבריטית שבקנדה. המחקר הראה כי מאז הכללת החיסון בתוכנית החיסונים בבתי הספר, ההתנהגויות המיניות הסיכוניות אשר דווחו על ידי נערות מתבגרות פחתו או נשארו זהות.

 14. Del Pino, M., et al., HPV Vaccination as Adjuvant to Conization in Women with Cervical Intraepithelial Neoplasia: A Study under Real-Life Conditions. Vaccines (Basel), 2020. 8(2).

 15. Ghelardi, A., et al., SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2. Gynecol Oncol, 2018. 151(2): p. 229-234. שני המחקרים לעיל בחנו את השפעת החיסון כנגד וירוס הפפילומה על הדבקה ותחלואה חוזרת בקרב נשים שעברו פרוצדורה ניתוחית להסרת נגע טרום-סרטני בדרגה חמורה בצוואר הרחם. נמצא כי מתן החיסון כנגד HPV הפחית את הסיכון לתחלואה חוזרת הקשורה ל-HPV בקרב אותן נשים שכבר חלו בעברן בעקבות הדבקה בווירוס.

 16. Joura, E.A., et al., Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer, 2019. 116: p. 21-26. נייר עמדה של האגודה האירופית לגינקולוגיה אונקולוגית (ESGO)והפדרציה האירופאית לקולפוסקופיה בנוגע להתחסנות כנגד וירוס הפפילומה. האגודה תומכת בתוכניות חיסון לבנים ולבנות, בני נוער צעירים, לצד תוכנית להשלמת החיסון למבוגרים צעירים, בנוסף לקבלת החיסון באופן פרטני. החיסון בעל תועלת גם עבור אותם אנשים שנדבקו בעברם ב-HPV או עברו טיפול בעקבות מחלה הקשורה ל-HPV.

תפריט נגישות